Hírek, aktualitások

2016-04-24

Az újvárfalvai születésű Noszlopy Gáspár előbb népfelkelési biztos, majd kormánybiztos volt. Erről az időszakról beszélt Dr. Süli Attila őrnagy, hadtörténész a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa 2016. április 23-án, a Noszlopy-kúriában tartott előadásában.

2016-03-13

Egy néprajzi foglalkozással folytatódott az újvárfalvai Noszlopy-kúriában a programsorozatunk. Egy régi, festett, tulipános ládából bontakozott ki szépen az előadás. Miből éltek régen az emberek? Mit termeltek? Hol laktak? Mennyien laktak együtt egy házban?

2016-02-21

2016. február 20-án az újvárfalvai Noszlopy-kúriában Dr. Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos helyettese, az MTA doktora, egyetemi tanár tartott előadást az 1848-as dél-dunántúli hadműveletekről.